Ældreboligerne.dk

Afdelingsbestyrelse og kontakt

/ / Beboerinformation

Til beboerne i Baunevangens Ældreboliger

På afdelingsmødet den 17. marts 2016 blev der ikke valgt en afdelingsbestyrelse. Det skyldes, at ingen af de fremmødte beboere ønskede at opstille, da der var valg til bestyrelsen.

Når en afdeling ikke har valgt en afdelingsbestyrelse, er det boligorganisationens bestyrelse, der varetager de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Fire medlemmer af organisationsbestyrelsen i Hvidovre Boligselskab har den opgave at fungere som afdelingsbestyrelse for Baunevangens Ældreboliger, på organisationsbestyrelsesmøderne bliver de øvrige medlemmer orienteret om det arbejde, der pågår.

Følgende personer fungerer som afdelingsbestyrelse for Baunevangens Ældreboliger:

  • Carsten Groth, formand for afdelingsbestyrelsen i Baunevangen
  • Mogens Bentzen, formand for afdelingsbestyrelsen i Hvidovreparken
  • Hanne Hjortby, formand for afdelingsbestyrelsen på Skårupvej
  • Birgit Bilstrup, kontaktperson til Baunevangens Ældreboliger

Hvis I ønsker kontakt til afdelingsbestyrelsen, er I meget velkommen til at kontakte mig på adressen M. Bechs Allé 60 – eller ringe til mig på tlf. 2423 8802.

Hvis der er problemer med vandet, varmen, knirkende gulve osv. er det som altid kontoret, I skal kontakte. I kan vælge at møde op i kontortiden eller at ringe til dem på tlf. 3675 0714.

Venlig hilsen
Birgit Bilstrup

 

TOP