Ældreboligerne

Afdelingsbestyrelsen

16 boliger er grundfundamentet i boligafdelingen Baunevangens Ældreboliger. 16 familier i disse boliger er drivkraften, som skal gøre dette boligområde er godt sted at bo.
Vi er sammen forpligtiget til, at varetage det ansvar, som det er at have bolig her og yde det fornødne hensyn til bygninger, boligområdet og naboer.
– det kaldes beboerdemokrati !

Ældreboligernes afdelingsbestyrelse

På afdelingsmødet den 17. marts 2016 blev der ikke valgt en afdelingsbestyrelse. Det skyldes, at ingen af de fremmødte beboere ønskede at opstille, da der var valg til bestyrelsen.

Når en afdeling ikke har valgt en afdelingsbestyrelse, er det boligorganisationens bestyrelse, der varetager de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Tre medlemmer af organisationsbestyrelsen i Hvidovre Boligselskab har den opgave at fungere som afdelingsbestyrelse for Baunevangens Ældreboliger, på organisationsbestyrelsesmøderne bliver de øvrige medlemmer orienteret om det arbejde, der pågår.

Boligselskabets repræsentanter i afdelingsbestyrelsen

  • Carsten Groth-Rasmussen, kontaktperson for afdelingsbestyrelsen i Baunevangen
  • Hanne Hjortby, formand for afdelingsbestyrelsen på Skårupvej
  • Niels-Peter Nielsen, kasserer for afdelingsbestyrelsen i Hvidovreparken

Hanne Hjortby er afdelingsbestyrelsens kontakt til Ældreboligerne.

Kontakt afdelingsbestyrelsen:

Hvis du ønsker kontakt til afdelingsbestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte Hanne Hjortby.
Kontakt ejendomskontoret, som så vil sørge for at Hanne kontakter dig.

Det beboerdemokratiske arbejde

Blandt mange andre forhold er afdelingens beboerne forpligtiget til at planlægge bygningernes vedligehold og budgettet herfor 10 år frem i tiden, så vi fremadrettet har en både sund bebyggelse og holdbar økonomi.

Beboerne vælger afdelingsbestyrelsen, som sine repræsentanter til at administrere dette hverv, og betaler desuden via huslejen et boligadministrationsselskab-KAB til at håndtere de mange påkrævede og nødvendige praktiske opgaver: Udlejning af boligerne, huslejebetaling, indflytninger, energi, administration af boligområdet, drift af det lokale ejendomskontor mm.

Her kan du se en video, som beskriver beboerdemokratiets vilkår for dig, afdelingsbestyrelsen, boligselskabet samt KAB.

Video: Bedre boliger for alle

TOP