Ældreboligerne

Referater

Her på siden vil referater fra forrige års møder i Afdelingsbestyrelsen, Boligforeningen og Boligselskab være tilgængelige.
Dokumenterne fra de aktuelle møder gøres tilgængelige – og bringes som nyhed på forsiden – efterhånden som de godkendes og bliver offentliggjort.

Ældreboligernes afdelingsbestyrelses møder

Her på siden vil referater fra forrige års møder i Afdelingsbestyrelsen være tilgængelige.
Dokumenterne fra det aktuelle års møder bringes som nyhed på forsiden – efterhånden som de godkendes og bliver offentliggjort.

Afdelingsbestyrelsen holder møde, når der er behov for det. Referater fra disse møder bliver godkendt på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Ældreboligernes afdelingsmøder

Referater fra de årlige afdelingsmøder hvor afdelingsbestyrelsen vælges, lovforslag behandles, regnskab og budget godkendes.
I dette afsnit bringes referater fra ordinære budgetmøder samt eventuelle ekstraordinære afdelingsmøder. Endvidere gengives materiale vedrørende urafstemninger, som udspringer af møderne, men hvis resultater evt. ikke er indeholdt i mødereferatet

Afdelingsbestyrelsens referater:
Regnskabsår 2016

Dokumenter fra afdelingsmøder
i Baunevangens Ældreboliger

TOP