Ældreboligerne

Ansøgning

Ældre- og handicapboliger er til mennesker med varigt nedsat fysisk funktionsniveau, for eksempel hvis man er afhængig af hjælpemidler, som ikke kan anvendes i den nuværende bolig.
Man skal kunne klare sig i dagligdagen evt. med hjemmehjælp eller hjælp fra andre.

Ansøgning om bolig i Baunevangens Ældreboliger skal ske til boligteamet i Hvidovre Kommune.
Ansøgningsblanketten (samt vejledning) ligger på kommunes webside: Hvidovre Kommune – Bolig.

TOP