Ældreboligerne

KAB

KAB administrerer almene og kommunale boliger og leverer en række andre ydelser indenfor bl.a. energidrift og byggerådgivning. KAB er ejet af beboerne i ca. 60 boligorganisationer og -selskaber med tilsammen over 50.000 lejemål i hovedstadsregionen. Den øverste myndighed er et repræsentantskab, som vælger en bestyrelse for KAB.

Kontakt KABs afdelinger

KAB - Bygge- og Boligadministration, som er vores administrationsselskab, varetager en række administrative og praktiske opgaver for Hvidovre Boligselskab:

 • Baunevangens Ældreboliger (16 boliger)
 • Baunevangen (151 boliger)
 • Hvidovreparken (221 boliger)
 • Skårupvej (72 boliger)

For beboere i Ældreboligerne gælder:

Driftschef: Søren Kjærsgaard Snarbjerg
Varetager løbende driftsopgaver i tæt samarbejde med ejendomskontoret. Driftschefen skal kontaktes vedrørende ændringer som ønskes foretaget i lejemålet.
Email: sks@kab-bolig.dk
(Benyt evt. kontaktformular her på siden)

Kundechef: Annette Birkov
Kundechefen har det overordnede ansvar for samarbejdet imellem KAB og Hvidovre Boligselskab. Herunder økonomi og drift.
Email: abi@kab-bolig.dk

Beboerservice: kab@kab-bolig.dk, Tlf.: 33 63 12 50
Kontaktes omkring husleje.

Udlejning: kab@kab-bolig.dk, Tlf.: 33 63 10 10
Kontaktes omkring opskrivning til anden bolig, samt overblik over ventelister.

Energi: energi@kab-bolig.dk, Tlf.: 33 63 10 52
KAB energi kan kontaktes omkring problemstillinger med årlig energiafregning, samt ønsker om justering af acontobetalinger.

KAB Københavns Almennyttige Boligselskab
Webside: www.kab-bolig.dk for beboere
Selvbetjening: Mit KAB Log ind

Send besked til Driftschefen

Driftschefen skal bl.a. kontaktes omkring ændringer som ønskes foretaget i lejemålet.

  Dit navn
  (skal udfyldes)
  Din e-mail
  (skal udfyldes)
  Din adresse
  (skal udfyldes)
  Dit telefonnummer
  (skal udfyldes)
  Emne
  Din besked  Du kan vedhæfte dokument med relevant teknisk information hvis din henvendelse drejer til om ændringer i din bolig.
  Vedhæft bilag
  Kontrolspørgsmål
  (for at undgå mail-spam!)

  Beboerdemokratiet

  Beboerdemokrati er grundstenen i samarbejdet mellem Hvidovre Boligselskab og KAB.

  KAB skal være en vigtig sparringspartner for beboerne og afdelingsbestyrelsen i planlægningen af afdelingens økonomi. Såvel også istandsættelser i boligerne og vedligehold af bygningerne i det lange perspektiv.

  Her kan du se en video, som beskriver den vigtige proces med analyse og fremtidssikring af boligafdelingens behov...

  Video: femtidssikring af boliger

  KAB er på Facebook

  På KABs Facebook kan man få et indtryk af - hvad der rør sig - i andre boligselskaber. Til inspiration !

  Få også opdatering på hvad som foregår i det "boligpolitiske" forum.
  TOP