Skårupvej

Tilflytter

Orientering til nye og nuværende beboere på Skårupvej.
Her er lidt praktiske oplysninger som kan være nyttige, både når man er ny beboer på Skårupvej, og som en genopfriskning for dem der er ældre i gårde.

 

Velkommen til Skårupvej

Orientering til nye beboere er opdateret 2015

På Skårupvej er der en beboervalgt afdelingsbestyrelse, som består af 1 formand og 4 medlemmer samt 2 suppleanter. På bestyrelsesmøderne, som normalvis afholdes en gang om måneden, deltager også afdelingens driftsleder Kim Pedersen samt driftschefen, når der er behov for hans tilstedeværelse.

Afdelingsbestyrelsen kan træffes i grønt fælleshus Skårupvej 136 hver
den 2. tirsdag måneden fra kl. 1700.

Da Skårupvej består af såvel leje- som andelsboliger findes Skårupvejs grundejerforening, der varetager spørgsmål som vedrører fællesarealer, veje på området etc. Foreningen består af 4 bestyrelsesmedlemmer fra Hvidovre Boligselskab, samt 2 medlemmer fra hver af andelsbolig-foreningerne AB1 og AB2.

Der findes et fælleshus i hver afdeling (blå og grøn afdeling) som du har mulighed for at leje, hvis du skal holde fest eller et andet privat arrangement.
Det er forbudt, at tape flag og lignende op på væggene og søjlen
Alle stole kan/skal blive stående omvendt på bordene efter endt brug.

Du reserverer fælleshusene ved at henvende dig på i Grønt fælleshus nr. 136 til Hanne, mandage kl. 17:00 - 17:30.
Man kan også leje vores trailer for 50,00 kr. pr. dag hos Hanne.

Der er 2 vaskerier i vores byggeri, et i blå afdeling og et i grøn afdeling. Vaskerierne ligger i fælleshusene hvor der er 2 vaskemaskiner, og 1 tørretumbler i hvert vaskeri. For at kunne benytte vaskerierne, skal du tilmelde dig afdelingens vaskeordning og derved få nøgle til vaskerierne. Kontakt driftslederen. Betalingen for at være med i vaskordningen er inkluderet i huslejen.

Ved særlige anledninger er det muligt at få hejst flaget i en af afdelingens flagstænger. Det sker ved henvendelse til Hanne i nr. 63.

For at tage størst muligt hensyn til hinanden og få Skårupvej til at fungere godt, er det bl.a. nødvendigt at være opmærksom på en række forhold omkring affald og parkering. Uanset om det drejer sig om finde en affaldscontainer eller en parkeringsplads, så kan det til tider kræve at beboerne går lidt længere end vanligt hvis den nærmeste container er fyldt eller det nærmeste parkeringsområde optaget.

Parkering skal foregå efter de gældende regler - herunder at bilens størrelse skal matche de mål, som områdets parkeringspladser har. Varebiler etc. der henstiller vi til at der, parkeres på gæsteparkeringen ved ejendomskontoret.

Alt husholdningsaffald (køkkenaffald) skal i lukkede poser, og skal smides i de grønne containere. Hvis samtlige containerne er helt fyldte, skal affaldet i stedet smides i den store blå container på gæste P-pladsen ved Skårupvej 2. Denne blå container er normalt beregnet til alt brændbart storaffald såsom træ, pap, plast, papir og andet brændbart. Alt andet storskrald fx metal, som altså ikke kan brændes, skal afleveres inde i storskralds-gården som også ligger på P-pladsen, og skal sorteres efter de anviste skilte. Der er ligeledes et særskilt rum til decideret haveaffald. Du har ved indflytningen fået udleveret en speciel nøgle til denne storskraldsgård.

Hunde (og katte) skal holdes i snor, for kamphundes vedkommende endvidere med mundkurv, og det siger sig selv at ejeren eller ”lufteren” skal sørge for at fjerne hundens efterladenskaber i en pose, der bagefter lukkes og lægges i en container beregnet til husholdningsaffald.

Du kan træffe driftsleder Kim Pedersen på ejendomskontoret Skårupvej 2, hvis du har spørgsmål om din bolig eller lignende.

Den nuværende åbningstid er hver onsdag kl. 8 - 8.30.

Telefon nr. 36 77 70 46 eller mail til adresse ek-Skaarupvej@kab-bolig.dk.

TOP