Ældreboligerne

Lokalplan 120

Lokalplanen for området dækkende boligforeningen Baunevangens Ældreboliger og Baunevangen er udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen om ældreboligernes opførelse i 2001. Lokalplanen er at betragte som et tillæg til Hvidovre Kommunes kommuneplan 1995-2005.

Lokalplan 120 er derfor retningsgivende for “Baunevangens samlede bebyggelses anvendelse, placering og omfang samt bestemmelser for bevaring af bebyggelse og beplantning samt retningslinier for byggeriets fremtoning i materialevalg og udformning”.

De fleste af lokalplanens bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden beskriver forhold som eksklusivt varetages og administreres af ejendomsforvaltningen. Men hist og pist imellem paragrafferne er der også bestemmelser, der vedrører lejernes muligheder for individuelle ændringer og forbedringer i boligenhederne. Eksempelvis overdækkede terrasser, hegn, udhus mm. Det er især indenfor paragrafferne §7 til §10, der anvises de rammer, hvor boligenhedernes ydre fremtoning er fastlagt.

Bemærk at lokalplanen anviser nogle øvre begrænsninger. Der kan være indført yderligere regler i vores husorden. I sådanne tilfælde vil husordenens anvisninger være bestemmende.

 

Lokalplan 120

Lokalplanen for området dækkende boligforeningen Baunevangen og Baunevangens Ældreboliger er udarbejdet i forbindelse med vedtagelsen om ældreboligernes opførelse i 2001

TOP