Glemt detaljer?

Ældreboligerne

Ny driftslederassistent

fredag, 08 september 2017 af

Information om ny medarbejder

Tagged under:
Tagged under:

Klik nederst på 1.side for at se side 2 (piletaster).

Tagged under: ,

Afdelingsmøde 2017

mandag, 16 januar 2017 af

Ældreboligernes afdelingsmøde 2017 afholdes i Beboerhuset torsdag den 23. marts kl. 10:00. Indkaldelse/dagsorden fremsendes senere.

Hjertestartervideo!

mandag, 09 januar 2017 af

En hjertestarter kan redde liv! Her har du mulighed for at se hvordan afdelingens hjertestarter fungerer og skal anvendes! Baunevangens hjertestarter er placeret ved hovedindgangen til Beboerhuset Præstemosen 111 a. Tryk på læs mere, så kan du se videoen om hvordan hjertestarteren fungerer. link-til-hjertestartervideo

Tagged under:

Hjertestarter ved Beboerhuset

torsdag, 11 august 2016 af

Så er hjertestarteren på plads i Baunevangen. Hjertestarteren er  placeret ved hovedindgangen til Beboerhuset Præstemosen 111 A. Brugervejledning, samt kursusoplæg kan rekvireres på ejendomskontoret.    

Tagged under: ,

Afdelingsbestyrelse og kontakt

onsdag, 10 august 2016 af

Til beboerne i Baunevangens Ældreboliger

På afdelingsmødet den 17. marts 2016 blev der ikke valgt en afdelingsbestyrelse. Det skyldes, at ingen af de fremmødte beboere ønskede at opstille, da der var valg til bestyrelsen.

Når en afdeling ikke har valgt en afdelingsbestyrelse, er det boligorganisationens bestyrelse, der varetager de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Fire medlemmer af organisationsbestyrelsen i Hvidovre Boligselskab har den opgave at fungere som afdelingsbestyrelse for Baunevangens Ældreboliger, på organisationsbestyrelsesmøderne bliver de øvrige medlemmer orienteret om det arbejde, der pågår.

Udlejning af beboerhuset

fredag, 01 juli 2016 af

Beboere i ældreboligerne er velkommen til at låne/leje Baunevangens beboerhus. Se kontakt information og retningslinjer for leje af beboerhuset på faneblad Beboerhus  

Hjemmesiden, som er udviklet i et samarbejde imellem afdelingerne i Hvidovre Boligselskab, har til formål at dele information og kontakt imellem afdelingsbestyrelser, driften og beboerne.

Det har været boligselskabets mål at skabe hjemmesider for alle afdelinger, som er nemt tilgængelig og giver afdelingernes beboere mulighed for at kontakte Afdelingsbestyrelser, kontakte driften, foretage lokaleudlejning samt læse afdelingens vigtige dokumenter.

Ældreboligernes hjemmeside kan læses på computer, tablets og mobiltelefoner.

Tagged under: ,
TOP